Veganläder - värre än äkta läder?

Veganläder - du har säkert hört order förut. Men vad är det egentligen? Är det bra, bättre eller bäst - eller är det rentutav värre än äkta läder?

Vad är veganläder?

Veganläder är rätt och slätt allt som inte är äkta läder, d.v.s. det man förr i tiden helt enkelt kallade fakeläder. Men vad är det då? Ja, det allra vanligaste är att det är polyvinylklorid eller polyuretan, alltså det vi ofta förkortar till PVC respektive PU. Och vad är då det? Enkelt svar: plast.

Hur man än vänder och vrider...

Plast är inte bra. Punkt.

Plast är bildat från olja. Oljeindustrin är en av de största miljöbovarna i världen. Tyvärr för oss modeälskare är ju modeindustrin också där uppe och tampas. Inom modeindustrin, och nu inom den veganska modevärlden, ser vi tusentals väskor och accessoarer gjorda av PVC och PU, och för att framställa det används... just precis, olja. Sådär va?

Framställningen av plastmaterialen kräver också ohållbara mekanismer där det dessutom produceras en rad farliga ämnen, bl.a. dioxiner. Inte heller användning och nedbrytning av plastmaterial är ofarligt. Läderframställning är långt (lååångt) ifrån fläckfri den också, men vad jag vet (rätta mig gärna om jag har fel) så är det inte farligt att ha på sig läder eller bryta ner det. Så ett plagg eller accessoar i läder från en hållbar gård, med naturliga garvnings- och färgningsprocesser vore kanske något att satsa på?

Ska vi dra in en ytterligare aspekt i det vi kallar "veganmode" kan vi förstås fundera över köttindustrin. Där kommer vi inte ifrån att den också är en stor miljöbov, och att många av oss ser djuren som vänner, inte mat (hör hajarna i Hitta Nemo: "fish are friends, not food"). En oändlig diskussion. Men såhär: om vi människor ska envisas med att äta kött - ta då vara på hela djuret!

Att djur sedan föds upp enbart för päls/skinn, det övergår däremot helt mitt förstånd och inte godtagbart någonstans.

Veganläder - Greenwashing?


Som avslut hittade jag en artikel som vågar sig på ett uttalande helt utan skrupler, vilket kan vara väldigt provocerande, men också lite befriande. Och hur hårt det än må låta så ligger det nånting i det:

"But the hard reality is that most ‘vegan leather’ is far from an environmentally friendly alternative, and saying it is so is nothing but pure greenwashing.

Ultimately, even the most adamant vegans need to consider this fact: the pollution caused by ‘vegan leathers’ seems to hurt all other animals, including humans, in the long run."

I min värld är det upp till var och en att bestämma hur man värderar informationen och vad man väljer att göra med den. Det ena behöver inte nödvändigtvis utesluta det andra - men det är bra att tänka efter innan man kritiserar varandra. Båda sidor har bra argument.

Vad väljer DU: veganläder eller äkta läder?

Pssst... för hållbara alternativ i varken läder eller plast - håll utkik nästa onsdag!


...och glöm nu inte

Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda

Kärlek,
Amina

Häng med mig och över 500 andra!

Obs! Jag är inte allvetande och inte heller ofelbar. Det jag vill uppmärksamma med det här inlägget är, åter igen, att det finns fler sätt att tänka kring hållbarhet och du måste välja vad som känns rätt för dig och kunna stå upp för det. Om det är att köpa EN plastklänning (polyester) som du VERKLIGEN vill ha och använda den, ta hand om den, tvätta den enbart när det verkligen behövs, laga den när det går hål och tillslut lämna in den på second hand eller återvinna den är det fortfarande bättre än att köpa en fairtrade, GOTS-certifierad bomullsklänning som du inte tycker om eller använder.

Men om du skulle fråga mig skulle jag säga att jag tycker att polyester alltid är en dålig idé. Det ger en hemsk känsla mot huden och det spelar ju typ ingen roll hur noga man är och hur väl man tar hand om sitt plagg - det går sönder i alla fall. Och efter sin livscykel så är det oftast inte värdigt att hänga i second hand affärerna i alla fall. Så vill du ha ett högst personligt tips från mig skulle det vara det här: om du hittar en polyesterklänning du verkligen gillar, fortsätt bara leta - du kommer hitta en klänning i silke, lyocell eller viskos, och det är tusen gånger bättre.


-


Vegan leather - I'm sure you've heard the word before. But what is it? Is it good, better or best - or is it really worse than real leather?

What is vegan leather?

Vegan leather simply is everything that's not real leather. Fake leather. But what is that? Well, most commonly it's polyvincloride or polyurethan. And what is that? Easy: plastic.

Doesn't matter how you twist and turn

Plastic is not good. Period.
Plastic is produced from petrolium. The oil industry is one of the biggest bad guys in the world when it comes to environment. Sorry for us fashion lover, the fashion business is up there as well. Within the fashion industry, and now in the subcategory vegan fashion ("vashion"), we see thousands of bags ans accessories made out of PVC and PU, which really is... exactly, petrolium.
The making of these plastic materials also demands not-so-sustainable mechanisms where also a ton of health damaging substances are produced, e.ga. dioxins. Neither is the use or degradation of plastic unharmful. The production of leather is also far (faaaar) from perfect, but I think (please correct me if I'm wrong) that it's not harmful to use or break down leather. So a garment or accessory from a sustainable ranch with natural tanning and colouring procedures - maybe that would be somethingto go for?
If we were to pull in yet another factor in the aspect of "vashion", we could think about the meat industry. That is, for a fact, a threat to the environment. Also, a lot of us sees animals as friends, not food (I keep on hearing the sharks in FInding Nemo here...). An endless discussion. But really: if mankind have to eat meat - please then take care and use of the whole animal!
That animals are born and raised just for their fur or for leather production - that's just above my understanding.

Vegan leather - Greenwashing?

To conclude this discussion I found an article who dares to say something not many would. Really provocative, but also kind of liberating. And no matter how harsh it may sound, there's just something to it:

"But the hard reality is that most ‘vegan leather’ is far from an environmentally friendly alternative, and saying it is so is nothing but pure greenwashing.

Ultimately, even the most adamant vegans need to consider this fact: the pollution caused by ‘vegan leathers’ seems to hurt all other animals, including humans, in the long run."

In my world it's up to every single human being to choose for themselves. You have to take this information and process it and then do what you wish. One thing doesn't necessary have to exclude the other and both sides have good arguments.

What's YOUR choice? Vegan leather or real leather?

Pssst... for some sustainable options that are not leather nor plastic, check out the blog next Wednesday!


...and don't forget
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina

Fyi! I don't know it all and I make a lot of mistakes. What my aim is with this post is to, once again, state the fact that there are more than one way to think about sustainability and that you have to choose what's right for you and then stand up for yourself. If that's to buy ONE plastic dress (polyester) that you REALLY want and use it, take care of it, wash it only when truly needed, fix it when it breaks and then turn it in to second hand or recycle it that's still better than buying a fairtrade, GOTS-cetified cotton dress that you don't like or use.

Although, if you'd ask me personally I think that it's always a bad idea with polyester. It feels like the worst thing ever on my skin and that it really doesn't matter if you're careful and take care of your garment - it's just bound to break anyway... And after a life cycle it won't be worthy to hang in the second hand shops for another life cycle. So for a very personal tip from me to you: if you find a polyester dress you like, just keep looking - you're bound to find a dress in silk, lyocel or viscose and that's just miles better.

Välj inte mellan hållbarhet och lyx, ta båda!

Kärlek,
Amina

Gillar

Kommentarer

Fler inlägg om hållbart mode: