Sustainable Luxury by Amina - Lyxa med gott samvete

Lyxa med gott samvete


* Sista dagen för att ha chans på min härliga GIVE AWAY - ta chansen här *

På kirurgen säger man ofta ”en god avföring är den bästa huvudkudden” men jag vet inte om ett gott samvete ändå slår det? Det låter i alla fall mycket bättre.

Men kan man älska mode, lyx och shopping och fortfarande lägga sig varje kväll med ett gott samvete? 

 

EKVATIONEN MODE + LYX + SHOPPING = GOTT SAMVETE

”Hur har du råd med det där? Du är ju student”
”Jeez Amina, det där är rätt pricy”
”Har du en ny väska igen?” 

Jag har tänkt mycket på mitt beteende när det kommer till shopping. Säkert extra mycket eftersom kommentarer som de tre ovanstående har trillat in med jämna mellanrum. Kommentarer som kanske inte varit menade att låta nedlåtande, men som jag ibland har tolkat som så.

…och som jag har förklarat:

 ”Jag prioriterar och sparar”
”Jag går inte ut på krogen”
”Jag spelar inte datorspel”

”Jag spelar inte datorspel” – wtf? Jag vet inte. Jag har väl desperat försökt försvara mitt intresse för mode men fortfarande känt det där stynget av dåligt samvete, att det på något sätt varit fult/dumt av mig att köpa mina älskade kläder/skor/väskor...

Känner du igen dig? 

                                                               

VARFÖR LYXSHOPPANDE MODELEJON KAN SOVA GOTT

Det har gått några år nu och i takt med att skinnet på näsan vuxit tjockare har också ett lugn lagt sig i min kropp. Jag sover gott, trots att jag köpt riktigt dyra saker som många säkerligen höjt ett och annat ögonbryn åt. Här är mina hemligheter – mina budord om du så vill – för att bädda sängen med en riktigt fluffig kudde av gott samvete:

Köp det du älskar

Tre nyckelord här: köpdu och älskar

Jag börjar bakifrån:
Älskar: se upp för att köpa saker du gillar – man kan gilla ganska många saker (talar vis av erfarenhet). Gör ditt bästa för att bara köpa saker du älskar.

Du: låt dig inte styras av vad någon annan tycker eller vad som anses vara det hetaste just nu. Är du trygg i din stil har du en stabil grund att stå på och mycket att vinna.

Köp: se till att du har ekonomin för det du verkligen vill ha och köp det. 

Försök välja hållbart

Vi vet bättre idag än att tro att världen är odödlig. Som jag nämnt förut ärdet alltid en bra idé att titta på materiallappen. 100% är i regel ok. Men det finns också så många märken idag som är (mer) hållbara än så – där produktion och material samspelar med tidlös design och kvalitet. Till och med kedjorna har (mer) hållbara kollektioner att välja bland. Och inte att förglömma: second hand-marknaden som fullkomligt blomstrar. 

Släng aldrig

Det kommer alltid att finnas saker i garderoben som inte kan bo kvar hur länge som helst. Men de ska inte slängas! Sälj, ge bort, skänk eller återvinn. Inga undantag. 

(…alltså inga undantag: strumpor, trosor och trasor – återvinn)  

 

SÅ SVARET PÅ FRÅGAN ÄR...?

Ni som undrar hur jag har råd, kommenterar att jag köper dyra saker och att jag har en ny väska igen... Här kommer svaret till er: Jag köper det jag älskar, jag köper det jag älskar, jag köper det jag älskar när jag har råd. Jag försöker välja hållbart, titta efter bra material, tidlös design, kvalitet. Jag slänger aldrig.

Jag är helt övertygad om att vi kan lyxa med gott samvete. Gör ditt bästa – det är tillräckligt.

 …och du, sov gott i natt!

 

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda 

Kärlek,
Amina

 P.S. Du kan fortfarande få min GIVE AWAY, men det är sista dagen idag!
Skriv upp dig här eller tryck på knappen nedanför

 

- - -

In the department of surgery you often say "a good stool is the best pillow", but I don't know - doesn't a clean conscience beat that? It sure sounds a lot better.

But can you love fashion, luxury and shopping and still go to bed every day with a clean conscience? 

THE EQUATION FASHION + LUXURY + SHOPPING = CLEAN CONSCIENCE

"How can you afford that? You're a student"
"Jeez Amina, that's kinda pricy"
"Do you have a new bag again?"

I've given it a lot of thinking, my behaviour when it comes to shopping. Perhaps I've given it extra time since comments like the three above have been said from time to time. Comments that maybe weren't made to sound patronizing but has been interpreted like that. 

...and I have been explaining...

"I prioritize and save up"
"I don't go out on the club"
"I don't play computer games"

"I don't play computer games" - wtf? I don't know. I guess I've desperately tried to defend my interest in fashion but still felt that twinge of bad conscience, that it for some reason is ugly/stupid of me to buy my loved clothes/shoes/bags... 

Do you know the feeling?

WHY LUXURY SHOPPING FASHION LOVERS CAN HAVE A GOOD NIGHT SLEEP

It's been a few years now and as my skin has grown thicker, a serenity has landed in my body. I sleep like a baby, even though I've bought some stuff that surely made a few people raise their eyebrows. Here are my secrets - commandments if you wish - to make your bed with a big, fluffy clean conscience:

Buy what you love

Three keywords: buy, you and love.

I'll start from the back:
Love: beware of buying stuff you like - you tend to like a lot of things (speaking wise from experience). Only go for the stuff you love.

You: don't let yourself be controlled by other people or the trends right now. If you're confident in your style you also have a solid ground to stand on and a lot to win.

Buy: make sure you have the economy for what you want and then buy it. 

Try to pick sustainable

We all know better than to think that the world is immortal. As I've mentioned before it's always a good idea to look at the material tag (if you haven't signed up yet to recieve the free pocket guide on materials to have on your shopping adventures - get it here!). 100% is almost always ok. But there are many brands today with even more sustainable thoughts than that - where produktion and materials coexist with timeless design and quality. Even the big common brands have (more) sustainable options. And don't forget - second hand!

Don't ever throw stuff away

There will always be things that can't live in your gloset forever. But they shall not me thrown away! Sell, give them to someone, donate or recycle. No exceptions.

(...I mean no exceptions: socks, underwear and rags - recycle!)

SO THE ANSWER TO THE QUESTION IS...?

Those of you who wonder how I can afford this or that, comment on me buying expensive stuff and that I have a new bag again... Here's your answer: I buy what I love, I buy what I love, I buy what I love when I have the economy for it. I try to pick sustainable, look for good materials, timeless design, quality. I never throw anything in the trash.

I'm convinced that we can have a luxurious living with a clean conscious. Do your best - that's enough.

...and you, sleep tight tonight! 

Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina

 

1 Jennysen:

skriven

Alltså, "den där" typen av kommentarer kan appliceras på flera saker än just det du nämner.
Jag får också titt som tätt höra "Är det inte väldigt dyrt att ha häst, hur har du råd?".
Eller "Ska du resa IGEN? Är inte det väldigt dyrt?" eller för den delen "Oj, restaurangbesök idag igen?".
Men det är ju vad jag prioriterar.
Jag köper inte dyra kläder, väskor, inredning, accessoarer istället t.ex. Jag har ingen bil som kostar pengar eller vad man nu har för kostsamt i sin vardag.
Jag jobbar heltid och tjänar ganska bra (för många gånger kommer de här kommentarerna från personer som inte jobbar heltid och prioriterar det jag inte prioriterar).
Jag säger inte att det ena är rätt eller fel, bara att man ju prioriterar det man vill prioritera :)

Svar: Precis så! Skönt att höra att det är fler än jag som känner så. Det är ju faktiskt exakt som du säger. Man prioriterar olika. Men det är väldigt svårt för vissa att förstå. Ja. Det kan väl kanske vara svårt att förstå att jag vill spendera flera tusen på väskor osv men för mig är det svårt att förstå att man spenderar pengar på snus och cigaretter. Man prioriterar olika :)
Biography

2 Maria at Inredningsvis:

skriven

Härlig säng som gjord för lite vardagslyx :)

Idag är det btw lyxiga gardin tips på bloggen!

Ha en fin vecka:)

/Maria

Svar: Det är mitt bästa köp i livet tror jag, sååå fantastiskt stor skillnad när man fått prova ut en säng.. Haha 😍 åh vad trevligt ska genast in och kika!
Biography

Kommentera här: