Sustainable Luxury by Amina -

Svaret på "jag har inget att ta på mig"-gåtan


Jag har för ett tag sedan kommit på svaret till "jag har inget att ha på mig"-gåtan,
och det innehåller ett par mönstrade byxor med hög slits. 

 
 
 
Alla har vi väl varit där, eller hur? En garderob fylld av kläder men inget att ta på sig. Länge har jag trott att lösningen ligger i att köpa klassiska plagg som är stilrena, enkla men snygga. De plagg som går att matcha med i princip allt annat. Jag har fyllt lådorna hemma med flätstickade tröjor, byxor och t-shirts i basfärger. Enfärgade plagg i vitt, svart, grått och marinblått. 
 
Men trots dessa tappra försök till att skapa en garderob fylld av kombinationsmöjligheter står jag där och känner den där irriterande känslan - jag har inget att ta på mig. Dessutom känner jag mig också så tråkig och oinspirerad! Jag menar: jeans och grå tröja, jeans och svart tröja, jeans och vit tröja... Hur roligt blir det? Då slog det mig: Kan de vara så att det hör ihop? En garderob fylld av basplagg och en irriterande känsla av att inte ha något alls?
 
Visst, de 25 klassikerna som funkar i alla garderober håller för alltid, men att hitta de där personliga klassikerna, de som funkar i just din garderob, plaggen som just du älskar, det är för mig svaret och lösningen på det där eviga problemet med en välfylld garderob men inget att ta på sig. Basplagg i all ära men det krävs några knasplagg för att inspireras och hitta spännande kombinationer.
 
Vad finns det mest av i din garderob? Basplagg eller knasplagg? 
 
Glöm inte att trycka på hjärtat om du gillar inlägget!
 
Pants: Totême (100% silk), Sweater: HOPE (100% cotton), Shoes: Christian Louboutin (100% leather)
 
Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda
 
Kärlek,
Amina
 
 
 
- - - 
A while ago I figured out the answer to the "I have nothing to wear"-enigma,
and it involves a pair of patterned pants with a high slit.
 
 
We've all been there, right? A closet full of clothes but nothing to wear. For a long time I thought that the answer was investing in classic pieces; simple yet stylish. The pieces that matches with anything and everything. I've stacked my drawers with cable knit sweaters, pants and t-shirts in the neutral colours. Pieces in one colour. White, black, grey and marine blue.
 
Despite my great effort to create a wardrobe full of opportunities I stand there with that annoying feeling - I have nothing to wear. On top of all, I feel so uninspired! I mean; jeans and a grey sweater, jeans and a black sweater, jeans and a white sweater... How fun is it really? Then it occurred to me: could it be that this is linked to one another? A closet full of staple pieces and an annoying feeling of having nothing to wear?
 
Sure, the 25 essential pieces that work in all closets are faboulous investments lasting a whole lifetime, but to find those classic pieces specially handpicked by you (for you), the pieces that you love, that is for me the secret and solution to that eternal problem of having a closet full of clothes and nothing to wear.  Basics in all their glory but it takes a few quirky garments to keep the inspiration and the curiosity to find new exciting combinations.  
 
What's in your closet? Basics or quirky pieces?
 
Don't forget to press the heart button if you liked this post!
 
...and remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both
 
Love,
Amina
 
 
 

7 steg: hur du tar hand om dina skinnskor


När man har köpt de där perfekta skorna så vill man ju att de ska hålla sig fina. Jag har sammanställt sju steg för hur du tar hand om dina skinnskor på bästa sätt.

 
Kika på min video här nedanför och glöm inte att också spana in de fyra andra tipsen för hållbart mode från grunden. Det är inte så svårt som man kan tro, och glöm inte...
 
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda
 
Kärlek,
Amina
 
 
My Youtube channel
 
 
 
Kika gärna in på min Instagram för daglig inspiration!
(och ville du veta vad du ska göra med Louboutinsen - här signar du upp för nyhetsbrev!)
- - - - -

When you've bought the perfect shoes you want them to last, right? I summed up the seven steps for how to best take care of your leather shoes.

 
Go ahead and check out the video (it's in English!) and don't forget to also apply the four other tips for sustainable fashion from the core. It's not so difficult as you may think, and don't forget...  
 
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both
 
Love,
Amina

Köpstopp - en väg in till hållbart mode


Förra veckan intervjuade jag Pernilla, en riktig förebild inom hållbart mode, om vad man kan göra för att enkelt bli mer hållbar. Ett av svaren hon gav var att ha ett mini-köpstopp. Någon som tagit fasta på det här tipset men som maxat det och gjort det till en riktig utmaning är Jessica som driver instagramkontot 365daysnoshopping_. Här berättar hon kort om sitt beslut om ett årslångt köpstopp som en väg in till hållbart mode och ger också sina fem bästa tips för att shoppa mindre. Har du fler bra tips?

 

Ett konstant dåligt samvete och lite för lite månadssparande – det var motivationen till att lova mig själv att inte shoppa på 365 dagar.

Det dåliga samvetet kom från den miljöpåverkan mitt konsumerande har men också från att jag kände att jag köpte nytt men sedan tröttnade snabbt och ville ha något nytt igen. Lyckan i att köpa något nytt är ju inte särskilt långvarig…

Jag såg över hela min garderob och kom fram till att jag faktiskt har allt jag behöver för alla årstider. Då bestämde jag mig. Jag skulle utmana mig själv att hitta olika kombinationer av det jag redan har i garderoben och på så sätt både spara pengar och på miljö. Genom mitt Instagramkonto 365daysnoshopping_ hoppas jag också kunna inspirera andra till mer kreativitet och mindre konsumtion.

Det är väldigt roligt att försöka vara kreativ med de plagg jag redan, mina gamla kläder går faktiskt att använda på massor av nya sätt som jag inte tänkt på förut.

 

5 tips för att shoppa mindre 

  1. Distrahera dig! Lägg fokus på dina andra intressen som att måla, pyssla, laga nya maträtter, lägg pussel, lär dig dansa eller vad som helst.
  2. Utmana dig själv! Ta fram de äldsta plaggen i garderoben och testa de i andra kombinationer än du vanligtvis gör. Hittar du nya kombinationer så känns plagget garanterat som nytt.
  3. Avregistrera dig från mailutskick från onlinebutiker! Då är det enklare att motstå frestelsen att gå in och shoppa när det exempelvis är 20% rabatt på hela sortimentet.
  4. Använd bloggar och tidningar till inspiration, inte konsumtion! Jag läser mycket tidningar och bloggar vilka ofta, direkt eller indirekt, uppmanar till konsumtion. Jag har inte slutat läsa dem men nu försöker jag istället använda dessa som inspiration till att hitta nya sätt att tänka kring det jag redan har istället för att hitta nya plagg att köpa.
  5. Anordna en bytarkväll med dina kompisar! Byt det du inte längre använder mot något en kompis tröttnat på i sin garderob. Det som är gammalt och tråkigt för hen blir något nytt och roligt för dig och tvärtom!
 

Jag är helt övertygad om att Jessica klarar av 365 dagar av köpstopp utan problem, för kreativiteten är det inget fel på! Har du fler tips att dela med dig av? Skriv en kommentar! För ännu mer inspiration kan du alltid följa Sustainable Luxury på Instagram.

…och för alla oss som inte har köpstopp: så viktigt att titta på materiallappen! Glöm inte att en helt gratis fusklapp om bra, ok och rent ut sagt skitdåliga material får du när du signar dig för Sustainable Luxurys nyhetsbrev. Perfekt att ha i mobilen på shoppingrundorna!

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda

Kärlek,
Amina

 

 

- - -

Last week I interviewed Pernilla, a true hero in sustainable fashion, about what you can do to be more sustainable. One of the answers she gave was to have a mini stop where you don't buy anything. Someone who has taken this to another level is Jessica, the owner of the instagram account 365daysnoshopping_. Here she tells us briefly about her decision to have a year long stop as a way to sustainability. She also gives us her top 5 tips to shop less. What are your best tips?

 A bad concious and too small savings - that was my motivation to promise myself not to shop for 365 days.  

The bad concious came from the environmental damage my consumation of clothes have, but also from that I felt like I was getting tired of new stuff so easily and I just wanted to buy something new over and over again. The happiness from buying something isn't so long lived. 

I looked through my closet and realized that I actually have everything I need for allt he seasons. Then I made a decision. I would challenge myself to find different combinations of what I already have in my closet and thereby save both money and the environment. Through my Instagram account 365daysnoshopping_ I hope to also inspire others to more creativity and less consumtion. 

It's so much fun trying to be creative with what I already have, my old clothes can actually be used in so many different ways that I've never thoguht about before. 

5 tips to shop less 
  1. Distract yourself! Put your focus to your other interests like painting, DIY, cooking, puzzling, learning to dance or whatever.
  2. Challenge yourself! Take out the oldest pieces from your wardrobe and try them in other combinations than the usuals. If you find a new combo the garment will definetly feel like new again.
  3. Unsubscribe from email lists from online shops! Then it's easier to resist the temptation to shop when it's sale. 
  4. Use blogs and magazines for inspiration, not consumtion! I read a lot of blogs and magazines which often, directly or indirectly, drives consumtion. I haven't stopped reading them but now I instead try to use them as inspiration to find new ways to think about the stuff I already have, instead of finding new things to buy. 
  5. Arrange a change-your-clothes-evening with friends! Change what you don't use anymore for something a friend doesn't use. What old and boring for your friend is something new and fun for you and vice versa! 

 I'm sure that Jessica will do just fine - inspiration is not a problem for her! Do you have more tips to share? Leave them in the comments! For even more inspiration, check out the Sustainable Luxury Instagram account. And for all of us who don't have a stop right now: so important to look at the material tag! Don't forget that you get a free cheat sheet about which materials are good, ok and really shitty when you sign up to the Sustainable Luxury newsletter. A true hero to have in your cellphone when you're out shopping!

Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina