Sustainable Luxury by Amina -

Hur du bär pyjamastrenden (utan att skämmas!)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pyjamastrenden har hållt i sig länge nu, men det är ok med mig, ni ser ju hur glad jag är när jag får glida runt i nattlinnet hela dagen (och kvällen!) ↑
 
Shirt: H&M, Nighting gown: Gift from my husband from China, "Skirt" (actually a shirt!): Acne Studios
Stockings: Wolford, Shoes: Gucci
 
- - - 
 

Jag skulle gå ut i morgonrock i Milano. På Fashion Week.

 
Det var den 21 september 2016, Milan Fashion Week skulle ha sin första dag och jag skulle ta steget ut på Milanos gator med trasiga jeans, svart t-shirt, loafers och en sidenmorgonrock. Pyjamastrenden var ett faktum och jag hade bestämt mig för att bära den utan att skämmas.
 
Dagen till ära hade jag också valt att sätta upp halva håret i en Lilla My-tofs mitt på huvudet, måla läpparna knallröda och göra hemmagjorda örhängen av mammas guldarmband och de glittrigaste örhängena jag kunde hitta.
 
...man kan säga att jag var ganska nervös och skakig när jag klev ut i trapphuset. Jag minns att jag hoppades att ingen granne skulle se mig (men hur hade jag tänkt då egentligen, när jag sedan skulle gå ut mitt på blanka dagen i ett pulserande Milano?)
 
My first day at Milan Fashion Week SS17
 
När jag kommit ner på gatuplan gjorde jag det. Jag bestämde mig för att det inte var tid för att fega. Istället höll jag huvudet högt och gick med självsäkra steg ut på gatan vid Porta Romana, området vi bodde i. Jag åkte sedan till Guccis visning och pratade några ord med Nina Garcia, kom förbi första raden av vakter, och träffade Paola Modugno, en stor italiensk modebloggerska, som jag hängde med resten av dagen.
 
...och vet ni? Jag fick se fyra visningar på Milan Fashion Week.
 

Hur kunde jag komma in på visningar på Milan Fashion Week utan inbjudan?

 
Jag sträckte på mig, jag pratade, skrattade och gick med huvudet högt. Man kan kalla det tur, men jag tror det var mer än det. Jag tror att när man bestämmer sig för att klara av någonting, när man planerat för framgång, så kommer möjligheter presentera sig. Och då ska man tacka ja.
 

...så det bästa tipset för det här med att bära nattlinne eller pyjamas mitt på blanka dagen utan att skämmas?

 
Ja, det handlar faktiskt bara om hur du känner dig! Är du full av självförtroende och känner dig supersnygg? Isåfall kommer du utstråla det, och då kommer ingen tänka på att det du har på dig är det vanliga människor sover i - men hey, vi är inte vanliga eller hur? Ganska hållbart också att ha flera användingsområden för samma plagg, inte sant?
 
Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda
 
Kärlek,
Amina
 
 
Två gånger i månaden kommer Sustainable Luxury's nyhetsbrev ut. Du får modenyheter, smarta tips och ligger alltid steget före i give away's. Dessutom får du min gratis fusklapp om material. Perfekt att ha i mobilen när du är ute på shoppingrundor och inte minns om det var acryl eller alpacka som var det bra materialet...
 
- - - 

I was about to head out in my morning gown in Milan. At Fashion Week.

It was the 21st of September 2016, Milan Fashion Week was having its first day and I was about to take the step out on the streets of Milan with trashed jeans, a black t-shirt, loafers and a silk morning gown. The pyjama trend was a fact and I had decided to wear it without shame.

To honour the day I had also chosen to put half of my hair up in a bun on the top of my head, paint my lips in a eye-catching red hue and make some homemade jewellery of my mum's gold bracelets and the most glittery earrings I could find.

...you could say that I was a tad nervous and shaky when I stepped out in the stairwell. I remember hoping that the neighbours wouldn't see me (what up with that, I was just about to head out in bright daylight in a jam-packed Milan)

When I got down to street level I did it. I decided that this wasn't the time to chicken out. Instead I held my head high and walked the street with steps of conficence. I took the metro to Gucci's show, talked a few words with Nina Garcia, got past the first lines of guards, met Paola Modugno, a big italian fashion blogger, who I spent the rest of the day with.

 ...and you know what? I saw four shows at Milan Fashion Week.

How did I get in to shows at Milan Fashion Week without invitation?

I straightened up, I talked, laughed and walked with my head high. You could call it luck, but I believe it was more to it than that. I think that when you decide to do something, when you've planned for success, opportunities will present themselves. And then it's your job to say yes.

...so my best tip for wearing a nightgown, morning gown or a pyjama in the middle of the day without any shame?

Well, it's all about how you feel! Do you feel full of confidence and like a million dollars? Then that's what you'll be percieved as, and no one, I mean NO ONE, will think about the fact that you're wearing what normal people sleep in - and hey, we're not normal right? Also, pretty sustainable having multiple areas of use for one garment right?

Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina 

P.S. Here's my first day on MFW

 

 

Varför hållbart mode är lyxigt mode


”När någon frågar mig vilka som är mina konkurrenter så svarar jag alltid de stora modehusen”
 
Det är mitt första samtal med Frida över FaceTime och jag blir fullkomligt knockad av stolen – en cykelslang från Malmö är plötsligt ren och skär lyx.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HÅLLBART MODE ÄR LYXIGT MODE NÄR DU KÄNNER DIG EXKLUSIV

Hur fasiken går den förra meningen ihop? Den där om att en återvunnen gummirest från ett transportmedel med två hjul som drivs av din muskelkraft helt plötsligt är som den finaste diamant. Jag tror att det handlar om exklusivitet. 

Minns du när du blev inbjuden till den där festen? Eller den där middagen hemma hos… Visst kändes det bra? Jag tror att det är den känslan som är exklusivitet. Att känna sig utvald, speciell och inbjuden. 

…och det är ju inte konstigt egentligen. Vi är inte skapta för ensamhet. Vi kräver en annan människa för att föra vidare liv. Vi trivs bra i grupper av utvalda människor vi tycker om. Men blir vi för många tappar vi kvaliteten på vårt utbyte av varandra. Att därför få tillgång till något som inte finns i obegränsad mängd är lockande. Det måste inte vara en inbjudan till frontrow på Chanel, det kan lika gärna vara en väldesignad cykelslang. 

 

HÅLLBARHET FRÅN HAND TILL HAND

När jag fick M.M armbandet kunde jag vid första stund känna arbetet bakom. Hur det gått från skickligt hantverk med flinka fingrar till att nu hamna i mina händer. Jag kände mig just utvald, speciell och inbjuden till att bära Fridas design. Och det kändes lyxigt.

Men det fanns också en annan känsla. Den som en egenritad teckning av ett barn kan locka fram. Den där lyckan av att någon har tänkt och skapat just för dig. Det är känslan vid handgjort arbete.

Samtidigt är att välja handgjort arbete också att välja hållbarhet. Det finns i begränsad upplaga och görs ofta på beställning – vilket naturligt bidrar till att det inte görs för mycket och att det behåller sin exklusivitet. Jag väntade sju månader på min Chanelväska – att jag nästan fick en överdos av exklusiv lyxkänsla när den blev min var ganska väntat.

 

LYX BOR INTE BARA I MODEHUSEN

Chanelväskan var verkligen någonting alldeles extra att få packa upp från sin minst sagt ordentliga inslagning. Men vet du? Det jag egentligen vill säga dig är det här: du behöver inte köpa Louis Vuitton, Chanel eller något annat stort märke för att vara lyxig. Lyx bor i design och konstnärlighet, något de stora modehusen förvisso bemästrar men något de också är långt ifrån ensamma om.

När du väljer att köpa något med tanke och design bakom väljer du lyx. Det handlar om att någons vision tagit formen av ditt nya plagg. Det är vad du betalar för. Det är lyx.

…apropå de stora modehusen vill jag avsluta det här inlägget några inspirerande ord signerade Frida Martinsson:

”…de började ju också nånstans”

 Tänk på det – det ska jag göra idag, imorgon och alla de dagar som kommer när jag är på väg att ge upp.

 

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda. 

Kärlek,
Amina

 
 

- - -

”When someone ask me who my competitors are I always answer the big fashion houses"

It's my first conversation with Frida through FaceTime and I'm completely blown away - an inner tube from Malmoe is suddenly pure luxury.

 

SUSTAINABLE FASHION IS LUXURIOUS FASHION WHEN YOU FEEL EXCLUSIVE

How the h*** does that last sentence make sense? The one about a recycled rubber waste from a bicycle suddely being the finest diamond. I think it's about exclusivity.

Do you remember when you were invited to that party? Or that dinner over at... Wasn't that a nice feeling? I think that is the feeling of exclusivity. To feel chosen, special and invited.

…and it's not that strange really. We're not created for loneliness. We need another human to give new life. We enjoy being in the company of selecte poeple whom we like. But if we're to many we lose the quality of our exhange with one another. To be able to get something that's not in an unlimited amount is therefore intriguing. It doesn't have to be an invitation to frontrow at Chanel, it could just as well be a well designed inner tube. 

 

SUSTAINABILITY FROM HAND TO HAND

When I got the M.M bracelet I immidiately felt the work that had been put into it. How it had gone from skilled craftmanship with nimble fingers and then ending up in my hands. I felt chosen, special and invited to wear Frida's design. And it felt luxurious. 

But there was also another feeling. The one a drawing from a child can bring out. That happiness of knowing that someone had a thought and created just that one piece just for you. That's the feeling of handmade work.

At the same time, to choose a handmade item is to chose sustainability. It's a limited edition and it's often made upon order - which naturally contributes to erase overproduction and keep the exclusivity. I waited seven months for my Chanel bag - that I nearly overdosed on the exclusive luxury feel when it finally was mine was pretty expected. 

 

LUXURY DOESN'T ONLY LIVE IN THE FASHION HOUSES

To unwrap the Chanel bag from its extensive packaging was really something. But you know what? What I really want to say is this: you don't need to buy Louis Vuitton, Chanel or any other big brand to be luxurious. Luxury lives in design and artistry, something the big fashion houses certainly masters but also something that they're far from alone of doing.

When you choose to buy something with a thought and design you are choosing luxury. It's about someone's inner vision in the form of your new garment. That's what you pay for. That's luxury.

…speaking of the big fashion houses I want to end this post with some inspiring words signed Frida Martinsson: ”…they started somewhere too”. Think about that - I will, today, tomorrow and all those other days when I'm on the edge of quitting.

Remember! 
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both.

Love,
Amina

 

 

 

GIVE AWAY: Ralph Lauren-skjorta (värde över 1000kr!)


 
 
Det du behöver göra för att ha chans att vinna är att:
1. Skriv upp dig för Sustainable Luxurys nyhetsbrev
2. Lämna en kommentar i det här inlägget om hur du skulle styla skjortan i vår
 
Vinnaren utses i nästa nyhetsbrev (söndag 19 mars).
 
LYCKA TILL!
 
...och kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda
 
Kärlek,
Amina
 
 
 
- - -
 
The give away is only available for Swedish readers. BUT! You do get the FREE cheat sheet about materials when you sign up to the newsletter. Perfect to have in your phone for those spring shopping sprees!